Elektronické služby

Elektronické služby, ktoré poskytuje naša advokátska kancelária

 

  1. Elektronické podania na kataster:

Podávanie kúpnych, darovacích a iných zmlúv na katastrálny odbor príslušného správneho orgánu (kataster). Výhodou elektronického podania na kataster je výrazné zníženie správneho poplatku, a to o 50%. Ďalšou veľkou výhodou je šetrenie času klienta, nakoľko nemusí chodiť fyzicky na kataster, prípadne na poštu.

Cena za elektronické podania na kataster závisí od toho, či sa podáva autorizovaná zmluva našou kanceláriou, kde už v cene služby je elektronické podanie alebo ide o vyhotovenie zmluvy našou kanceláriou bez autorizácie a jej následné elektronické podanie.

Viac o autorizácii zmluvy advokátom sa dozviete tu (klikateľný odkaz na článok o autorizáciach) Ak chcete využiť naše služby, kontaktujte nás (klikateľný odkaz do sekcie kontakty).

  1. Elektronické podania na živnostenský a obchodný register:

Zakladanie obchodných spoločností, zmena v údajoch obchodný spoločností, zakladanie živnosti a iné služby spojené so živnostenským a obchodným registrom. pri elektronických službách obchodného registra je súdny poplatok znížený o 50%, t.j. napríklad poplatok za založenie s.r.o. je 150,- € namiesto sumy 300,- €. Pri voľných živnostiach je každá voľná živnosť bez poplatku, namiesto správneho poplatku 5,- €/1 živnosť a za remeselné/ viazané živnosti sa platí správny poplatok o 50% nižší.

Viac o zakladaní s.r.o. tu (klikateľný odkaz na článok o s.r.o.). Ak chcete využiť naše služby kontaktujte nás (klikateľný odkaz na sekciu kontakty).

  1. Podávanie návrhu na vykonanie exekúcii:

Od 01.04.2017 je možné návrh na vykonanie exekúcie podať výlučne elektronicky. Naša advokátska kancelária Vám v rámci zastupovania pri vymáhaní pohľadávok zabezpečí aj podanie návrhu na vykonanie exekúcie prostredníctvom súdneho exekútora.